Ravel Jauna, une création basque à Dañs Excellañs

Cette année, 9 cercles celtiques participent au Championnat national de danse bretonne de Kendalc'h dans la catégorie Excellence, pour en savoir plus sur l'épreuve scénique (Dañs Excellañs, 15 et 16 juin au Théâtre de Cornouaille à Quimper), cliquez >ici<.

En ouverture de Dañs Excellañs, samedi 15 juin 2013, nous avons le plaisir d'accueillir le spectacle "Ravel Jauna" de la compagnie "Etorkizuna Kontzeptuak", avec le soutien d’Euskal Kultur Erakundea / Institut Culturel Basque et du Malandain Ballet Biarritz / Centre Chorégraphique National.

Une occasion rare qui permettra de confronter les pratiques de danse et musique basques avec celles de nos groupes bretons !

Quelques mots sur ce spectacle :

Ravel Jauna

Soixante-quinze ans après la mort du célèbre compositeur basque, Ravel Jauna est un spectacle en forme d’hommage voulu par les "enfants" des Basques qui l’honorèrent en août 1930 à Ciboure.

Trois pièces chorégraphiques et musicales influencées par les regards enthousiastes, sensibles et empreints de respect que Maurice Ravel porta sur "son" Pays Basque qu’il aima tant.

Cette création - la première d'Etorkizuna - met en scène une quarantaine de danseurs et musiciens issus des groupes Arrola, Begiraleak, Biez Bat, Ezpela, Gazteria, Kukai Gazte, Haurkate, Iruski, Lagunekin, Leinua, Polliki, Primadera.

Koreografiak / Chorégraphies

Christian Larralde

Maider Oiartzabal

Bittor Corret

 Amaren haragitik

(25 minutu)
Hautaren hauta eginez :
- Ravelen bizian : ama laudatua, (1)
- Ravelen herriaz : arku alaiei buruz, (2)
- Ravelen idazkiez : gutun pasarte batzuei buruz, (3)
- Ravelen herriaz : hersturaz bete makilak, (4)
- Ravelen obraz : "musika ospetsua", (5)
Iluntasunaren partez argiaren hautaren hauta egiterakoan, agerian ezartzen dena ez da artista, baizik eta gizonaren eta bere amaren bozkario eta penak...
(1) Marie Delouart Ziburuko euskal emazteak Maurice Ravel 1875ko martxoaren 8an ukan zuen.
(2) Maurice Ravelen ondoko Ignace François Bibalen Ziburuko Besta Berriko prozesioa margolanak inspiraturik.
(3) 1911 eta 1920 urteen artean Maurice Ravelek idatzi gutun batzu eta telegrama bat.
(4) Xiberoko pastoralaren gibeltasunezko errealismoari maileguz hartu eszena bat.
(5) Gazte denborako konposizioa, egileak berak berantago kritikatua, "horren akatsak arras ontsa hautematen" dituela erranez, "Chabrieren eragina, sobera agerikoa, eta horren forma aski pobrea", hauxe gaineratu aitzin : "obra osatugabe horren interpretazio bikainak bere ospean parte hartu du".

La Chair de sa Chair

(25 minutes)
Quand on choisit de choisir :
- dans la vie de Ravel : une mère adulée, (1)
- du pays de Ravel : des arceaux enjoués, (2)
- des écrits de Ravel : des extraits de courriers, (3)
- du pays de Ravel : des bâtons angoissés, (4)
- de l'oeuvre de Ravel : une "musique à succès", (5)
Quand on choisit de choisir l'ombre plutôt que la lumière, ce n'est pas l'artiste qui est mis en exergue mais les joies et les peines de l'homme et de sa mère...
(1) Marie Delouart, Basque de Ciboure, enfanta Maurice Ravel le 8 mars 1875.
(2) Inspirés par la toile Procession de la Fête Dieu à Ciboure d'Ignace François Bibal, contemporain de Maurice Ravel.
(3) Des lettres et un télégramme de Maurice Ravel écrits entre 1911 et 1920.
(4) Pour une scène empruntant le réalisme distancié d'une pastorale de Soule.
(5) Une composition de jeunesse critiquée plus tard par son concepteur qui "en perçoit fort bien les défauts :  l'influence de Chabrier, trop flagrante, et la forme assez pauvre" avant d'ajouter que "l'interprétation remarquable de cette oeuvre incomplète a contribué beaucoup à son succès."

Koreografia / Chorégraphie : Christian Larralde
Musikak / Musiques : Benoit Lamerain, Sébastien Paulini, Xabi Etcheverry Paxkal Irigoien, Maitena Duhalde, Nelly Guilhemsans, Ellande Etcheverry Joel Merah (Pavane pour une Infante défunte),
Eskerrak / remerciements : Arkaitz Miner, Peio Cabalette
Jantziak / Costumes : Isabelle Larralde – Boza / Voix off : Xabi Biscay

Itzulika

(15 minutu)
"Ravel-en boleroaren ezaugarrietatik abiatuta (errepikortasuna, kanonak, imnotizazio sentsazioa, borobiltasuna,…niri burura etortzen zaizkidan kontzeptuak, boleroaren nire interpretazio pertsonala), dantza garaikideak eskeintzen zidan, hizkuntza abstraktoa erabiliaz eta Euskal dantzei kiñua eginez, izan ere Ravel Ziburutarra bait zen, pieza honen sorkuntza prozesuari ekin nion. Ilusioa, esfortzua, borondatea eta lana egitearen emaitza da, Itzulika, dantza sorkuntza. Dantza garaikidea inoiz landu ez zuten dantzariekin sortutakoa, erronka izugarria beraz dantzarientzat baita niretzat ere gustora ikus dezazuen desio duguna." Maider Oiartzabal

En tournant

(15 minutes)
"Répétitions, canons, sensation hypnotique, rondeur, définissent ma vision du Boléro de Ravel transposée ici sous forme d'une pièce de danse contemporaine inspirée par ces mêmes caractéristiques ; une chorégraphie perméable aussi à la danse basque comme pour rappeler l'attachement du grand compositeur à Ciboure qui l'a vu naître. Itzulika est notre création. C'est le fruit d'un travail collectif et des efforts consentis par des danseurs n'ayant jamais pratiqué la danse contemporaine ; un immense défi - pour eux comme pour moi - pour exprimer sur scène nos désirs de danse." Maider Oiartzabal

Koreografia / Chorégraphie : Maider Oiartzabal
Musika / Musique : Mathias Goyhénèche & Didier Teillagorry

Hiru koregrafiendako teknikari taldea / Equipe technique pour les trois chorégraphies :
Argiak / Lumières : Frédéric Bears
Soinua / Son : José-Miguel Perez
Oholtza teknikaria / Technicien plateau : Frédéric Borzeix

Kaskaroten Dantzaldia

(35 minutu)
"... Emazte Kaskarotak, ospez zaluak izanik, fandango dantzari bikainak ziren ; emazte arinen fama zuten. Xumeki bizi ziren, senarrak falta zituztelarik, denak mariñelak eta ontzidiko zurginak baitziren (...) Jendarteko talde arras berezi bat osatzen zuten, luzaz apaldua izana, baina, poliki-poliki, XIX. mende bukaeran eta XX.aren hastapenean jendarteratua..." Etienne Rousseau-Plottoren Ravel portraits basques obraren pasarte euskaratu horiek, 1809an, aita ezezagunarekin sortu Sabine Delouart izeneko Maurice Ravelen amatxirenen ustezko bizia aipatzen dute. Idazlearen iritziz, "arrain saltzailea edo Kaskarota bilakatu zen, orain bere semetxiaren izena duen Urdazuriko kaian." Kaskaroten dantzaldian, "gure" Kaskarotak gure protagonistek eta Maurice Ravelek maita lezaketen mundu batean libertitzen dira. Marguerite Long*-en hitzek goiargitu besta da : " ... fandangoaren lehen doinuak kioskoan aditzen diren unean (...) bisean bis, beso altxatuek inguratu soingaina harro eta zuzen, espartinekin zola mailukatzen dute, erritmoak sortu alegrantzia bizian... " * Ikus Au Piano avec Maurice Ravel

Le Bal des Kaskarotes

(35 minutes)
"... Les Kaskarotes, réputées agiles, étaient de remarquables danseuses de fandango ; elles passaient pour être des femmes légères. Elles vivaient pauvrement, en l'absence de leurs époux, tous marins ou charpentiers de marine (…) Elles formaient un groupe très spécial de la société, longtemps humilié, mais intégré lentement à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle..." Extraits de Ravel portraits basques d'Etienne Rousseau- Plotto, ces mots expriment la vie probable de Sabine Delouart, grandmère de Maurice Ravel née en 1809 de père inconnu, qui, selon l'auteur de ce livre, "devint marchande de poisson (ou Kaskarote), sur le quai de la Nivelle, qui porte maintenant le nom de son petitfils." Dans Kaskaroten dantzaldia, "nos" Kaskarotes s’amusent dans un univers qui n'aurait vraisemblablement déplu ni à nos protagonistes ni à Maurice Ravel ; une fête inspirée librement des propos de Marguerite Long* : "... quand les premiers accents d'un fandango s'élèvent du kiosque (…) les uns face aux autres, le buste fier et droit qu'encadrent les bras levés, ils martèlent le sol de leurs espadrilles dans la joie pure du rythme..." * In Au Piano avec Maurice Ravel

Koreografia / Chorégraphie : Bittor Corret
Musikak / Musiques : Benoit Lamerain, Sébastien Paulini, Xabi Etcheverry,
Taula zuzendaritza / Mise en scène : Roger Goyhénèche
Zenografia & Jantziak / Scénographie & costumes : Roger Goyhénèche, Mathias Goyhénèche, Albert Goyhénèche
Xiberutar dantzen teknika / technique de la danse souletine : Joimo Arhancet
Habanerako hitzak / Paroles Habanera : Eneritz Zabaleta
Habanerako musika / Musique Habanera : Xabier Lete

Dantzariak / Danseurs

Mailen Dagorret, Idoia Darthayette, Mayalen Diriart, Kamille Dizabo, Elena Diratchette, Fanny Dogna, Jennifer Dogna, Hélène Doyhenard, Aize Duhalde, Maite Echeverria, Djinai Espinosa Porto, Joana Goyhénèche, Ihintza Irungarai, Dorothée Jaurena, Hélène Laborde, Marie Rospide, Nathalie Vivier, Bittor Corret, Fabien Goyeneche, Bixente Harreguy, Oihan Indart, Peio Labeyrie, Cédric Narbeburu, Peio Palomes, Hervé Trinquet, Iban Thicoïpe, Mathieu Vivier

Musikariak / Musiciens

Maitane Darthayette, Maitena Duhalde, Ellande Etcheverry, Xabi Etcheverry, Mathias Goyhénèche, Nelly Guilhemsans, Pauline Lafitte, Benoit Lamerain, Sébastien Paulini

Zuzendaritza artistikoa / Direction artistique

Dantza / danse : Nathalie Vivier & Bittor Corret
Musika / musique : Xabi Etcheverry & Sébastien Paulini

Etorkizuna Administrazio kontseilu / Conseil d’administration

Bulegoa / Bureau
Peio Labeyrie (lehendakari / président)
Mathieu Vivier (lehendakari ordea / vice-président)
Mayalen Diriart (diruzaina / trésorière)
Peio Palomes (idazkaria / secrétaire)
Ellande Etcheverry (diruzain ordea / trésorier-adjoint)

Administratzaile / Administrateurs
Elena Diratchette, Kamille Dizabo, Ihintza Irungarai

Kontseilari / Conseillers
Roger Goyhénèche (artistikoa & administratiboa / artistique & administratif), José-Miguel Perez (teknika / technique)
 

etorkizuna.k@gmail.com

www.etorkizuna.info

Etorkizuna

Oharpena eta helburua

Joan den mende bukaeraz geroztik, dantzari heldu anitzek, euskal dantzan, interprete bezala, hobekien ari izateko gaitasuna luketen mementoan gelditzen dutela ohargarri da. Milaka aldiz, usuegi gutiesgarri diren testuinguruetan interpretaturiko "jestu koreografikoen" unadura edo maila oneko dantzari helduak elkarte anitzetan barreiatuak izatearen ondoriozko erreferentziazko ikuskizunak bederazka sortzeko ahalmenik eza, goi mailako euskal dantzaren praktikaren apaltzearen arrazoin nagusietarikoak dira.

Oharpen horrek bultzaturik, dantzari eta musikari batzuek Etorkizuna sortu zuten ; euskal dantza eta musika ingurumen desberdinetako dantzariei, musikariei, koreografoei, taula zuzendariei eta musikagileei ideki zinezko desmartxa artistiko batean sarrarazteko gaitasun gune bat ; Euskal Herriko materiagabeko ondarearen berpiztearen sustatzeko xedea duen "laborategi" bat.

Etorkizunak, hiru urteko hitzarmena izenpetu du (2012/2014), Euskal Kultur Erakundea, Malandain Ballet Biarritz / Koregrafia Zentro Nazionala, Hiriburko Herriko Etxea, eta Iparraldeko Dantzarien Biltzarra

Etorkizuna

Constat et objectif

Depuis la fin du siècle dernier, force est de constater que de nombreux jeunes danseurs adultes arrêtent la danse basque au moment où, en qualité d'interprète, ils seraient en capacité de la "servir" au mieux. La lassitude de "gestes chorégraphiques" mille fois interprétés dans des contextes trop souvent dévalorisants, l'éparpillement de danseurs adultes de bon niveau au sein de nombreuses associations n'étant pas en capacité de produire individuellement des spectacles de référence constituent des facteurs aggravant le déclin de la pratique de la danse basque à un haut niveau.

Ce constat incita une phalange de danseurs et musiciens à créer Etorkizuna ; un pôle de compétences ayant pour objet d'inscrire la danse et la musique basques dans une démarche résolument artistique ouverte aux danseurs, musiciens, chorégraphes, metteurs en scène et compositeurs venant d'horizons différents ; un "laboratoire" ayant l'ambition de favoriser la régénération du patrimoine immatériel du Pays Basque.

Etorkizuna a signé une convention triennale de partenariat (2012/2014) avec Euskal Kultur Erakundea / Institut Culturel Basque, le Malandain Ballet Biarritz / Centre Chorégraphique National, la Commune de Hiriburu / Saint-Pierre d'Irube et Iparraldeko Dantzarien Biltzarra / Fédération de Danse Basque